T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
AĞRI / TAŞLIÇAY - Taşlıçay Anadolu Lisesi

TAŞLIÇAY ANADOLU LİSESİ SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

TAŞLIÇAY ANADOLU LİSESİ SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

T.C.

TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI

TAŞLIÇAY ANADOLU LİSESİ

 

KARAR TARİHİ    : 29/09/2017

KONU                       : Öğretmenler Kurulu Toplantısı

 

TAŞLIÇAY ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURUL TOPLANTISI

 2017-2018 Öğretim yılı Sene Başı Öğretmenler Kurulu toplantısı 05 Eylül 2017 Salı günü saat 10:00 da okulumuz Öğretmenler odasında yapılacak olup gündem maddeleri aşağıdaki gibidir. Mazeretsiz katılım hususunda

Gereğini rica ederim.

 

Fatih ÖCAL

Okul Müdürü 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış yoklama Saygı Duruşu, İstiklal Marşının okunması.

2- 2017-2018 öğretim yılında yapılacak öğretmenler kurulu toplantılarında görev alacak (Bir asil, Bir yedek) kurul yazmanının seçimi.

3-Gündem maddelerinin okunması, eklenmesi istenen maddeler varsa kurulun onayına sunulması.

4-Okulumuzda yeni göreve başlayan öğretmenlerimiz ile tanışma

5-Eylül dönemi mesleki eğitim çalışmaları ve yenilenen müfredat hakkında konuşma

6-2016-2017 yılının eğitim öğretim ve disiplin açısından yılın genel değerlendirmesi, başarının artırılması için alınacak tedbirler.

7-Bayrak törenlerinin yapılması ve ulusal milli bayramlara aktif katılım ve milli gün ve bayramlarda okul panolarının uygun olarak süslenmesi hususu

8-E okul uygulamaları hakkında bilgilendirme ve sınavların belli tarihlerde yapılması, ders verimliliğinin artırılması hususu

a-Yazılı ve uygulamalı sınavlar.

b- Ortak sınavlar, grupların sınavları.

c- Performanslar

d- Sınavlara katılmayan öğrenciler ile yapılacak iş ve işlemler.

e- Sınav tarihlerinin ve sonuçlarının duyurulması.

f- Proje Hazırlama (Tespiti, Dağıtılması, Toplanması, e-okul’a girişleri.) ödevler

g- e-okul uygulamaları (sınav tarihleri, not girişleri, öğrenci girişleri hk. bilgi.)

h- Sınav analizleri ve zümre değerlendirme toplantıları

ı-Dyk kurslarında verimliliği arttırmak için alınacak tedbirler

i-Sorumluluk sınavlarının ne zaman yapılacağı hususu

j-Ygs ve Lys başarısının arttırılması için alınması gereken tedbirler

k-Öğrencilerin kılık ve kıyafetleri

 

 

9-Müdür Yardımcılarının görev dağılımı ile ilgili bilgilendirme

10-Öğrenci devamsızlıklarının takibi, yoklamaların zamanında yapılması ve dersten idareden izinsiz öğrenci çıkarılmaması

11- Zaman çizelgeleri, öğretmen ve öğrencilerin derse giriş çıkışları hakkında konuşulması

12-Kurul ve Komisyonların seçimi

a.       Okul Aile Birliği Denetleme Kuruluna 2 Asil 2 Yedek üye seçimi

b.      Kantin Denetleme Kuruluna 2 Asil 2 Yedek üye seçimi

c.       Okul Servisleri Denetleme Kuruluna 1 Asil 1 Yedek üye seçimi.

d.      Tören, anma ve kutlama komisyonlarına 3 Asil üye seçimi, proje çalışma komisyonunun oluşturulması

e.       Disiplin kuruluna gizli oyla 2 Asil 2 Yedek üye seçimi

f.       Onur kuruluna 1 Asil 1 Yedek üye seçimi

g.      Muayene ve Kabul Komisyonuna 2 Asil 2 Yedek üye seçimi.

h.      Demirbaş Sayım Komisyonuna 3 Asil üye seçimi.(Taşınır Mal )

i.        Okul Geliştirme Kuruluna 3 Asil 2 Yedek Üye seçimi.

j.        Seçmeli ders kitaplarının seçimi ve kitap dağıtım komisyonuna 3 öğretmen seçimi.

k.      Öğrenci Kulüplerine öğretmen seçimi, Rehber öğretmen seçimi.

l.        Rehberlik Kurulu, her sınıf seviyesinden en az -1- sınıf rehber öğretmeni

m.    Seçim ve Sandık Kurulu 1 rehber öğretmen 1 asil 1 yedek

n.      Kütüphaneden sorumlu öğretmen 1 asil 1 yedek

o.      Okul gazetesi, okul dergisi ve web sayfası kurulu

p.      Eser inceleme Komisyonu 3 asil 1 yedek

q.      Yardıma muhtaç çocukları tespit komisyonu

r.        Bilgi kültür yarışmalarına öğrencileri hazırlama komisyonu

s.       Okul kitaplarını teslim alma ve dağıtma komisyonu(2öğretmen 1 müdür yardımcısı)

t.        Sivil savunma ekibi

13- Öğrenci davranışları, sınıf yönetimi ve denetiminde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri

14- Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının hatırlatılması

 

15- Öğretmenlerin ve personelin devam-devamsızlık, sevk, izin, rapor, maaş, ücret vb. hak ve sorumluluklarının görüşülmesi

16- Öğretmen- öğrenci – veli işbirliği, veli ziyaretleri ve veli toplantıları, okul aile birliği

 

17- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki görevlilerle öğrenci ve personelin (yeni) Kılık-Kıyafet Yönetmeliğinin incelenmesi

18- Yıllık planların 2551 Sayılı (Tebliğler Dergisi) ne göre teslim tarihlerinin belirlenmesi.

19- Sınıf öğretmenleri ve zümre başkanlarının belirlenmesi.(2579 S.Teb.Der.esas alınacak)

20- Kütüphanede bulunan malzemelerin, kitapların tertip ve düzeni. Öğrencilerin faydalanması için ne gibi düzenlemeler yapılabileceği

21- Öğrenci ve öğretmen nöbet iş ve işlemlerinin görüşülmesi.

22-- 4207 sayılı yasağa uygun hatırlatmanın yapılması

23- Derslik donatım, eğitim araç ve gereci kullanımı, tertip-düzen, temizlik ve tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi,

 

24- Resim, şiir, kompozisyon, münazara yarışmaları, sportif yarışmalar,

25- BEP Planları hakkında görüşülmesi

26-Kitap okuma saatleri hakkında görüşülmesi,

 

27-Değerler Eğitimi Çalışmaları hakkında görüşülmesi,

28- Ders Dışı Eğitim Öğretim Faaliyetleri, Açılacak Yetiştirme Kursları ve Egzersiz Çalışmaları hakkında karar alma. (Hangi kurslar açılabilir, hangi egzersiz çalışmaları yapılabilir.)

29-Pansiyon iş ve işlemlerinin konuşulması ve pansiyonda huzurlu, güvenli, temiz ve öğrencilerin rahatça ders çalışabilmeleri için hangi tedbirlerin alınması gerektiği hususu

30- Okul Müdürünün hatırlatmakta yarar gördüğü konular.

31-Dilek ve temenniler

32-Kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 29.08.2017 - Güncelleme: 29.08.2017 13:22 - Görüntülenme: 330
  Beğen | 0  kişi beğendi